25.03.2024.
kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģijas

SIA “WTM Solutions” zinātnieki sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldes meitas kompāniju LVR Flote īsteno pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt inovatīvu kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģiju un gāzes attīrīšanas iekārtas prototipu, kā arī veikt tā testēšanu reālā darbības vidē uz LVR Flote kuģiem. Projekts tiek realizēts ar ES Atveseļošanas fonda atbalstu projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros.

Latvijas zinātnieku mērķis ir, izmantojot savu unikālo know-how, radīt kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtu, kas ir videi draudzīgāka, efektīvāka un vienlaikus lētāka par tām, ko jūras pārvadātāji izmanto pašreiz.

Stāsta SIA “WTM Solutions” vadošais pētnieks Dmitrijs Uspenskis: “Lai izpildītu prasības par sēra emisiju samazināšanu izplūdes gāzēs, pašreiz uz kuģiem tiek izmantotas attīrīšanas iekārtas - tā saucamie skruberi, kas atdala sēru no pārējās degvielas sadegšanas laikā. Rezultātā sērs kopā ar sodrējiem un nesadegušajām degvielas atliekām skruberos pārvēršas par bīstamajiem atkritumiem. Mūsu izstrādātā tehnoloģija ļauj atdalīt slāpekļa oksīdus, visas aromātiskās un ogļūdeņraža daļiņas (metānus), izdalīt sēru tīrā formā un savākt to tālākai izmantošanai. Pašlaik mēs strādājam pie risinājuma, lai neitralizētu atlikušo CO2. Ceram, ka nākamajā etapā izdosies īstenot arī šo ieceri ar akadēmiķa, Latvijas zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa tiešu līdzdalību.“

Gala rezultātā jaunā tehnoloģija ļaus samazināt kaitīgo atkritumu daudzumu, veicinās aprites ekonomikas attīstību, kā arī palīdzēs jūras pārvadājumu nozarei sasniegt izvirzītos mērķus ne tikai sēra, bet arī CO2 izmešu daudzumu samazināšanai.

Projekts tika uzsākts 2023. gada 1. septembrī. Sākotnēji notika pētnieciskais darbs un gāzu emisiju mērījumi uz LVR Flote kuģiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un enerģijas bilances aprēķiniem, pašreiz ir izstrādāts gāzes attīrīšanas iekārtas prototipa tehniskais projekts un uzsākta tā izgatavošana. Plānots jaunās iekārtas prototipu uzbūvēt līdz šī gada vasarai un tad uzsākt testus uz LVR Flote kuģiem.

“Mūsu iekārtas prototipa izstrādē izmantotās komponentes gandrīz pilnībā tiek ražotas uz vietas Latvijā, izņemot elektronikas un keramikas sastāvdaļas. Jūras pārvadājumu nozarē ir interese par mūsu tehnoloģiju, un esam jau uzsākuši pārrunas ar vairākiem lieliem kuģu īpašniekiem,” turpina Dmitrijs Uspenskis.

Zinātnieku iecere realizēta, pateicoties ciešai sadarbībai un atbalstam no Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC), kas īsteno projektu “Mašīnbūves kompetences centrs”, un no LVR Flote, kas nodrošina reālu vidi mērījumiem, pētījumiem un testiem. “Ir prieks sadarboties ar organizācijām, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos iestājas par tehnoloģiju attīstību, aktīvi atbalsta inovācijas, zinātni un izglītību,” uzsver Dmitrijs Uspenskis.

LVR Flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš par projektu saka sekojoši: “Atbilstoši mūsu stratēģijai LVR Flote atbalsta pētniecības un inovāciju projektus, kas dod pienesumu gan mūsu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, gan nozares attīstībai kopumā. Kā uzņēmumu, kas nodarbojas ar tehniskajiem pakalpojumiem, mūs interesē praktiski risinājumi un SIA “WTM Solutions” iecere palīdzēs praktiski un efektīvi sasniegt zaļā kursa noteiktos mērķus. Šādas tehnoloģijas ieviešana, no ilgtspējības viedokļa, pagarina gan to kuģu dzīvildzi, kas šobrīd strādā izmantojot konvencionālo degvielu, gan to kuģu tipu efektīvu darbību, kuru darbināšanai pašlaik nav pieejama videi draudzīga alternatīva, kā piemēram ledus klases kuģiem. Priecājamies, ka šāda inovācija tiek radīta Latvijā, tādējādi arī ceļot valsts izcilību, un lepojamies, ka LVR Flote kuģi un komanda piedalās tehnoloģiju attīstības veicināšanā.”

Pētniecības projektu “Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē” plānots realizēt līdz 2024. gada 31. augustam. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 278,48 tūkstoši eiro, tai skaitā 157,53 tūkstoši eiro - ES Atveseļošanas fonda finansējums.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010