30.07.2019.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas, un, konstruktīvi sadarbojoties ar apkaimju iedzīvotājiem, Rīgas brīvostas pārvalde ir izbūvējusi sporta laukumus un labiekārtojusi atpūtas teritorijas Kundziņsalas dzīvojamā rajonā un Mangaļsalā, jahtklubā “Auda”.

Ostas teritoriju labiekārtošanas darbu ietvaros Kundziņsalā ir izbūvēts minifutbola laukums, pludmales volejbola laukums un strītbola laukums, kā arī izveidots celiņš ar betona bruģa segumu, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Iedzīvotāju biedrības “Kundziņsala” valdes loceklis Māris Jansons ir apmierināts ar paveikto un sadarbību ar Rīgas brīvostas pārvaldi: “Tiklīdz uzlabojās komunikācija starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Kundziņsalas iedzīvotājiem, parādījās arī konkrēta sadarbība. Realizējot sporta laukumu projektu, komunikācija par to, kādu izveidot laukumu,  bija viegla un raita.”

Savukārt Mangaļsalā sadarbībā ar jahtklubu “Auda” ir ierīkoti pludmales volejbola un strītbola laukumi, izbūvēti laukumi autotransporta un piekabju novietnei, kā arī uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. “Jahtklubs “Auda” Mangaļsalas iedzīvotājiem praktiski ir vienīgais kopā sanākšanas, atpūtas un izklaides centrs. Mūsu mērķis ir veidot jahtklubu ne tikai par sakoptu, bet arī par veselīgu un sportisku aktivitāšu vietu, vietējiem jauniešiem. Kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldi izveidotie sporta laukumi lieliski iederas mūsu konceptā”, stāsta Jahtkluba Auda pārvaldnieks Oto Dzenis.

Šādu projektu realizācija kārtējo reizi apliecina, ka iespējams veidot labu dialogu starp Rīgas brīvostas pārvaldi un ostu apkaimju iedzīvotājiem, kā arī konstruktīvi sadarboties, lai uzlabotu dzīves vidi ostas teritorijā. Kā uzsver ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš “Ir skaidrs, ka osta savā pamatdarbībā ir un paliek industriāla aktivitāte, tāpēc sadzīvošana ar apkaimju iedzīvotājiem vienmēr būs sarežģīta. Taču Rīgas ostas attīstības plānā nākamajiem desmit gadiem esam definējuši, ka ostai jākļūst par labu kaimiņu apkaimju iedzīvotājiem. Tādēļ vienmēr esam atvērti sarunām attiecībā uz iedzīvotāju idejām un priekšlikumiem, kā arī iespēju robežās cenšamies dot pienesumu cilvēkiem, kuri dzīvo ostas tuvumā.”