06.10.2021.
Krievu sala

Saskaņā ar operatīvajiem datiem šā gada 9 mēnešos caur Rīgas ostu nosūtīts 15,2 miljonu tonnu dažādu kravu, turklāt 2021. gada septembrī pārkrauts par +8% vairāk kravu nekā šajā periodā pērn. Kopumā visvairāk no tām mežsaimniecības produktu, t.i., 4,6 milj.t (+ 10 % pret 2020. gada septembri), ap 3 milj. tonnu konteineru un ap 2 milj. t labības produktu, kuru apjoms salīdzinot ar 2020. gadu audzis par vairāk nekā 10%.

Nozīmīgs ir ne vien ostā pārkrauto Latvijā izaudzēto graudu kopapjoms, bet arī caur ostu nosūtīto ārvalstu izcelsmes lauksaimniecības kravas - 2020. gadā 32% no caur Rīgas ostu sūtītajām labības produktu kravām tika atvestas tieši no Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, kā arī citām valstīm, kas nozīmē, ka arī ārvalstīs bāzēti lauksaimniecības kravu nosūtītāji par izdevīgāku vietu savas produkcijas pārkraušanai izvēlas nevis vietējās ostas, bet Rīgas ostas terminālus.

“Pakalpojuma konkurētspēju nosaka vairāki faktori - ostas maksas, kravu apstrādes efektivitāte, iekšzemes savienojumi, ģeogrāfiskais novietojums, infrastruktūra, kā arī ostā pieejamo pakalpojumu klāsts un kvalitāte”, uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Viens no būtiskiem elementiem kravu apstrādes procesā ostā ir arī, tā sauktie, surveijeri jeb kravu kvalitātes inspektori. Tie ir ostā strādājoši neatkarīgi eksperti, kas pilda atbalsta un kontroles funkciju pēc kravu piegādātāja, termināla vai kravas saņēmēja pilnvarojuma, veicot kuģu apsekošanu un pārbaudes, kravu kvalitātes analīzes un novērtējumus, lai ikviens kravas loģistikas ķēdes dalībnieks būtu drošs par nosūtāmās vai saņemtās kravas stāvokli, kvalitāti un apjomu.

“Gadu gaitā mūsu laboratorijās esam pārbaudījuši vairāk nekā 300 miljonu tonnu dažādu kravu. Laboratoriski galvenokārt tiek pārbaudīti tādi produkti kā ogles, cietā biodegviela, mangāna un rūdas kravas, dzelzs sakausējumus, kā arī graudu, eļļas un pupiņu kultūras,” skaidro uzņēmuma “Incolab Services” vecākais kravu inspektors Juliāns Strods. Viņa pārstāvētais uzņēmums ir viens no pieciem Rīgas ostā strādājošajiem surveijeru pakalpojumu sniedzējiem.

“Analīžu un veikto izmeklējumu rezultāti nosaka produkcijas cenu un to, vai pret uzņēmēju kā produktu pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju netiks celtas pretenzijas. Kvalitatīvs, tādu laboratoriju kā “Incolab Services” darbs var novērst dažādus riskus kravu pārvadājumu ķēdē gan pie kravu saņemšanas, gan nosūtīšanas”, surveijeru nozīmi kravu pārvadājumos komentē lietuviešu uzņēmuma “Agrobosas” valdes priekšsēdētājs Arturas Rimkevičus. 

“Agrobosas” ir Lietuvā bāzēts uzņēmums, kas kaimiņvalstī izaudzēto graudu produkciju transportē uz Rīgas brīvostu, kur SIA “Strek” terminālī, Krievu salā tā tiek uzglabāta jaunuzceltajās slēgta tipa noliktavās, turpat tiek veiktas graudu analīzes un vēlāk, izmantojot dziļūdens piestātnes pie Krievu salas, graudi tiek uzkrauti uz PANAMAX tipa kuģiem un nosūtīti uz Āfriku.  

“Transportēšanas izmaksas tiek skatītas kompleksi – izvērtējot visu ostā pieejamo pakalpojumu portfeli”, komentē lietuviešu uzņēmējs Arturas Rimkevičus, atzīstot, ka pēc uzņēmēju aprēķiniem, izmaksu ekonomija, pārkraujot graudus Rīgas ostā, ir pat līdz 7 eiro par tonnu, kas norāda uz efektīvu un konkurētspējīgu kopējo ostas klastera darbību.