16.12.2016.

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir izsludinājusi atklātu iepirkuma procedūru "Galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūve". Iepirkuma priekšmets ir dambja pārbūve saglabājot to vēsturiskajā izskatā saskaņā ar būvprojektu, ko pēc RBP pasūtījuma izstrādājis Inženieru birojs „Kurbada tilti”. FG dambis atrodas Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1,51 km garumā. Tas būvēts no 1889. līdz 1891. gadam kā Daugavas kreisā krasta straumi regulējošā būve un kopā ar K. Valdemāra un CDE dambi veido Daugavas kreisā krasta dambju sistēmu, kas paredzēta upes gultnes nostiprināšanai un ostu ierīkošanai. Dambis atrodas Rīgas ostas teritorijā un tam ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā, aizsargājot no grunts noslīdējumiem galveno kuģu ceļu un pieeju Rīgas Pasažieru terminālim.

Izņemot nelielus remontdarbus atsevišķos FG dambja posmos, tas bez būtiskas atjaunošanas ticis ekspluatēts jau vairāk nekā 120 gadus. Dambja konstrukciju veido savā starpā sastiprinātas koka pāļu sienas, kas piepildītas ar akmeņiem. Tā kā savstarpējais pāļu sienu stiprinājums atrodas mainīgā ūdenslīmeņa zonā, koka konstrukcijas ir pakļautas trupei un ledus iedarbībai. Apsekošanas gaitā ir konstatēti nopietni dambja bojājumi – daudzviet pazudušas koka konstrukcijas, nolūzuši pāļi Daugavas pusē 400 m garā posmā un nobrucis akmens aizbērums. Pēc ekspertu slēdziena bojājumi var novest pie dambja sagruvuma, kas rada draudus drošai kuģošanai Rīgas ostā. Tādēļ RBP ir uzsākusi FG dambja rekonstrukcijas projektu.

Izstrādātais projekts paredz rekonstruēt FG dambi saglabājot tā vēsturisko izskatu un esošās augstuma atzīmes. Dambja norobežojošās konstrukcijas paredzēts atjaunot, iedzenot jaunas koka pāļu sienas paralēli esošajam dambim. Darbu ietvaros paredzēta arī aizpildījuma atjaunošana ar akmens materiālu un dambja seguma izveidošana no laukakmeņiem.

Tā kā FG dambis ir kultūrvēsturiski nozīmīga inženiertehniskā būve un ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Ķīpsalas vēsturiskā apbūve, tad pārbūves būvprojekts ir saskaņots arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Inspekcija ir atzinīgi novērtējusi RBP vēsturiskā dambja atjaunošanas projektu.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 24 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža.