11.02.2020.

Rīgas brīvostas pārvalde ir pabeigusi galvenā kuģa ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma jeb FG dambja pārbūvi. Tas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1,51 km garumā.

FG dambis būvēts no 1889. līdz 1891. gadam kā Daugavas kreisā krasta straumi regulējošā būve un kopā ar CDE dambi veido Daugavas kreisā krasta dambju sistēmu, kas paredzēta upes gultnes nostiprināšanai un ostu ierīkošanai. Dambju sistēmai ir būtiska loma kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā, aizsargājot no grunts noslīdējumiem galveno kuģu ceļu un pieeju Rīgas Pasažieru terminālim.

Izņemot nelielus remontdarbus atsevišķos FG dambja posmos, tas bez būtiskas atjaunošanas iepriekš ticis ekspluatēts vairāk nekā 120 gadus.

Dambja konstrukciju veido savā starpā sastiprinātas koka pāļu sienas, kas piepildītas ar akmeņiem. Tā kā savstarpējais pāļu sienu stiprinājums atrodas mainīgā ūdenslīmeņa zonā, koka konstrukcijas ir pakļautas trupei un ledus iedarbībai. Iepriekš, apsekojot objektu, tika konstatēti nopietni tā bojājumi – daudzviet pazudušas koka konstrukcijas, nolūzuši pāļi Daugavas pusē 400 m garā posmā un nobrucis akmens aizbērums, kas pēc ekspertu atzinuma varēja novest pie dambja  sagruvuma.

2017. gada augustā pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma tika uzsākti FG dambja pārbūves darbi, kuru laikā nomainītas gan dambja norobežojošās konstrukcijas, iedzenot jaunas koka pāļu sienas paralēli esošajam dambim, gan atjaunots arī dambja aizpildījums ar akmens materiālu un dambja seguma izveidošana no laukakmeņiem.

FG dambis ir kultūrvēsturiski nozīmīga inženiertehniskā būve, daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve”. Dambja būvprojekts saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Būvprojekta autors: Inženieru birojs „Kurbada tilti”, FG dambja pārbūves darbus pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma veica AS „BMGS".