02.09.2021.
Latvijas transporta dienās Ukrainā

Lai meklētu jaunas sadarbības iespējas un veicinātu tranzīta nozares attīstību, Rīgas brīvostas pārvalde un ostas uzņēmumi no 30. augusta līdz 2. septembrim piedalās Latvijas transporta dienās Ukrainā. Transporta dienu pasākumu plānā ietilpst tikšanās ar augstākā līmeņa valsts un pašvaldības amatpersonām, dalība seminārā, kontaktbiržā, kā arī starptautiskā izstādē Trans Expo Odessa 2021.

Līdzšinējā saņemto un nosūtīto kravu intensitāte starp Rīgas ostu un Ukrainu ir neliela - 2020. gadā no kopējā pārkrautā kravu apjoma šīs kravas sastādīja tikai 0,26%. Turklāt jāatzīmē, ka visas šīs kravas tikušas nosūtītas pa sauszemi. Nelielais kravu īpatsvars Rīgas ostā galvenokārt skaidrojams ar to, ka Ukrainas ostu veiktspēja veiksmīgi nodrošina jūras kravu apjoma apkalpošanu vietējā mērogā.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: “Nav noslēpums, ka Ukrainā ir lielas un jaudīgas ostas, kā arī attīstīta rūpniecība, metālapstrāde un resursu ieguve, tāpēc šajā vizītē mēs uzsvaru liekam uz kontaktu veidošanu ar Ukrainas lielajiem ražošanas uzņēmumiem, prezentējot tiem potenciālās biznesa un investīciju iespējas Rīgas ostā. Atšķirībā no citām Eiropas ostām, kurām praktiski nav brīvu teritoriju attīstībai, viena no Rīgas ostas priekšrocībām ir tā, ka mums ir brīvas teritorijas apjomīgiem attīstības projektiem. Ņemot vērā, ka ukraiņu uzņēmēji Rīgas ostu saskata kā potenciālu savas produkcijas un preču tālākam noietam ES un Skandināvijas tirgū, brīvo teritoriju pieejamība, kā arī nodokļu atvieglojumu priekšrocības Rīgas ostu padara par pievilcīgu šādu distribūcijas centru veidošanai un jaunām investīcijām.”

Transporta dienu ietvaros 30. augustā norisinājās LIAA organizēts seminārs "Ziemeļu-Dienvidu transporta koridora attīstības iespējas", kura laikā Latvijas transporta nozares uzņēmēji prezentēja Latvijas transporta un loģistikas sektora priekšrocības, kā arī tikās ar Ukrainas uzņēmējiem.

31. augustā Latvijas delegācijai apmeklējot Odesas ostu, tās administrācijas vadītājs Maksims Lapai tiekoties atzinīgi novērtēja līdzšinējo zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Rīgas un Odesas ostu, cerot uz tik pat labu sadarbību arī nākotnē. Rīgas ostas specialisti ir konsultējuši Odesas ostas vadību jautājumos, kas skar ostas pārvaldības, digitalizācijas, izmaksu optimizācijas, un citas ostas attīstībai būtiskas jomas.

Delegācijas sastāvu Latvijas transporta dienām Ukrainā veidoja visi nozares pārstāvji – Satiksmes ministrija, kas nodrošina politisko atbalstu, VAS “Latvijas Dzelzceļš", kā arī Latvijas lielo ostu pārvaldes un to komersanti ar kopēju Latvijas tranzītkoridora piedāvājumu. Tas ir īpaši svarīgi Ukrainas tirgū, jo kravu piesaistes jomā no Ukrainas būtiska loma ir tieši dzelzceļa pārvadājumiem.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010