16.10.2018.

Aizvadītajā nedēļā noslēgusies Rīgas brīvostas brīvo teritoriju padziļināta izpēte Spilves pļavās. Ģeodēziskās izpētes rezultāti snieguši informāciju ar ieteikumiem par Spilves pļavu teritorijas atbilstību dažāda veida būvēm un projektu attīstībai. Pētījuma ievaros veikta arī teritorijas nākotnes vīzijas3D modelēšana, kas ir būtisks priekšnoteikums teritorijas turpmākai attīstībai, investoru piesaistei un Rīgas ostas konkurētspējas veicināšanai. 

Kā norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna: “Nodrošināt klientiem ostā tikai kravu pārkraušanu – šodien ar to vien nepietiek. Mūsdienīgā ostā ir jāpiedāvā pēc iespējas plašs loģistikas pakalpojumu klāsts. Saistībā ar konteineru plūsmas pieaugumu Rīgas ostā pēdējos gados novērojam tendenci, ka arvien palielinās pieprasījums pēc ģenerālkravu noliktavām un ar tām saistīto pakalpojumu klāsta.  Spilves pļavu izpēte un attīstības vīzijas modelēšana bija nepieciešama, lai mēs nākotnē varētu apmierināt augošo tirgus pieprasījumu pēc universālām noliktavām.”

Ģeodēziskā priekšizpēte un teritorijas attīstības modelēšana aptver 66 ha plašu Rīgas brīvostas teritoriju Daugavas kreisajā krastā, tā sauktajās, Spilves pļavās. Teritorijas attīstības modelī parādīti iespējamo komunikāciju tīklu pieslēgumi, ceļu tīkla savienojums ar Daugavgrīvas šoseju un jaunas dzelzceļa līnijas novietojums. Kopējā apbūves laukumā 81 000 m2 platībā iespējama 8 noliktavu vai ražošanas ēku izbūve, katra 10 000 kvadrātmetru platībā. Tāpat modelētas arī administratīvo ēku, ceļu un kravu laukumu atrašanās vietas. 

E. Sūna turpina: “Konkurence par kravām kļūst aizvien sīvāka. Klienti no ostām sagaida arvien plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešamas teritorijas, kur jaunos pakalpojumus attīstīt. Rīgas osta šajā ziņā vēl ir priviliģētā stāvoklī, jo mums ir pieejamas brīvas teritorijas attīstībai. Vairums Eiropas ostu cieš no tā, ka tām nav brīvu teritoriju savu attīstības plānu realizēšanai.”

Arī investoru ienākšana Rīgas ostā ir cieši saistīta ar tiem piemērotu teritoriju pieejamību un iespējām tur realizēt savas ieceres. “Lai teritorijas varētu piedāvātu investoriem, svarīgi saprast, kādas ir tehniskās iespējas šeit veidot loģistikas infrastruktūru, kā arī izstrādāt mūsu pašu vīziju par šīs teritorijas attīstību nākotnē. Spilves pļavu ģeodēziskā izpēte un attīstības vīzijas izstrāde Rīgas ostai ir nozīmīgs solis investīciju piesaistes jomā”, pārliecināts ir E. Sūna.