22.02.2016.

Pagājušā nedēļā tika organizēta biedrības Kundziņsala un Rīgas brīvostas pārvaldes tikšanās, kurā Kundziņsalas iedzīvotājiem bija iespējams iepazīties ar RBP aktualitātēm un attīstības plāniem. Tikšanās laikā tika diskutēts arī par savstarpēji labvēlīgiem rīcības modeļiem, kuri paredz ostas darbībā integrēt vides aizsardzības un sociālos aspektus, kā arī jautājumus par degradējošās vides labiekārtošanu.

 

Tikšanās laikā tika spriests par jaunas piekrastes atpūtas zonas izveidi un labiekārtošanu saistībā ar to, ka 2015. gada izskaņā, ar mērķi nodrošināt ostai pieguļošo teritoriju iedzīvotāju drošību, tika norobežota teritorija, ko Kundziņsalas iedzīvotāji biji iecienījuši atpūtai un izklaidei pie ūdens. Sanāksmes gaitā tika panākts kompromiss un vienošanās par piekrastes zonas labiekārtošanu netālu no Kundziņsalas tilta. RBP šajā vietā plāno uzbērt pludmales smiltis, kas iegūtas ostas akvatorija padziļināšanas darbu gaitā. Tāpat labiekārtotā atpūtas zonā plānots izvietot atkritumu urnas un izveidot nelielu laipu.

2015. gadā Kundziņsalas teritorijā tika pabeigts ostas un apdzīvotās teritorijas nodalošās sienas demontāžas un rekonstrukcijas projekts, kura rezultātā norobežojošā siena, kas sava tehniskā stāvokļa dēļ varēja radīt potenciālu apdraudējumu apkārtnes iedzīvotājiem, tika aizvietota ar videi draudzīgu teritorijas nožogojumu. Sanāksmes laikā puses vienojās par jaunizveidotās sētas apzaļumošanu gan praktisku, gan estētisku apsvērumu dēļ. Papildus jau veiktajiem degradējošo objektu labiekārtošanas darbiem, RBP pārstāvji informēja arī par plašāku degradējošās vides labiekārtošanas plānu, kura ietvaros paredzēts gan atsevišķu objektu demontāža, gan dzīvojamās vides uzlabošana.

Kundziņsalas biedrības pārstāvji tika informēti par RBP un Latvijas dzelzceļa sarunu procesu attiecībā par ieceri samazināt Kundziņsalas pārbrauktuves gaidīšanas laiku tādejādi uzlabojot gan drošības, gan dzīves kvalitātes aspektus. Šobrīd maksimālais gaidīšanas laiks pie šīs pārbrauktuves var sasniegt līdz pat 12 min, taču plānots, ka nākotnē uzlabojot vagonu sastāvu manevru kustību, šo laiku būtu iespējams samazināt līdz 7 minūtēm. Papildus apspriedes dalībnieki tika informēti arī par jaunu rezerves vārtu rekonstrukciju Kundziņsalas 7. līnijā, kas kalpotu kā papildu drošības garants Kundziņsalas iedzīvotājiem.

Februāra mēnesī plānota vēl viena tikšanās, kuras laikā RBP pārstāvji interesentus iepazīstinās un sniegs konsultācijas civilās aizsardzības jomā. Šajā tikšanās reizē RBP Ostas policijas pārstāvji piedāvās pārrunāt jautājumus, kas saistīti gan ar Rīgas Brīvostas Ārkārtas situācijas plānu, gan Neparedzētu piesārņojumu gadījumu likvidācijas plānu.