03.04.2019.

Jūras bākas Latvijā atrodas Latvijas Jūras administrācijas īpašumā. Bāku apsaimniekošanu veic to ostu pārvaldes, kuru teritorijās tās atrodas. Savukārt ārpus ostu akvatorijām esošās bākas apsaimnieko Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pārvaldes. Kopumā Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) apsaimnieko 15 bākas visā Rīgas jūras līča piekrastes zonā, sākot ar Irbes bāku un Miķeļbāku, kas rāda ceļu Irbes jūras šaurumā, un beidzot ar Ainažu bāku pie Igaunijas robežas.

2018. gadā RBP ir veikusi visu tās apsaimniekošanā esošo bāku apsekošanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu, nosakot veicamos darbus to uzturēšanai un atjaunošanai. 2019. gadā akūtāko darbu veikšanā tiks ieguldīti 100 000 EUR no RBP budžeta. Tādu pašu summu plānots novirzīt bāku sakārtošanai un uzturēšanai arī katru nākamo gadu.

2019. gadā pilnībā tiks veikti apsekojumā norādītie darbi Miķeļbākā, Kolkas bākā, Sīkragciema bākā un Grīntāla bākā. Daļēji tiks veikti darbi Daugavgrīvas bākā, veicot elektroinstalācijas kapitālo remontu, un Ladiņu, Saunagciema un Ģipkas bākās, veicot pilnīgu bāku konstrukcijas klāju pārbūvi. Šajās, kā arī citās bākās nepieciešamie darbi tiks turpināti arī nākamajos gados.

Lai gan mūsdienās kuģi ir aprīkoti ar precīzām navigācijas sistēmām, bākām joprojām ir nozīmīga loma navigācijas nodrošināšanā. Īpaši tas attiecas uz nelielo izklaides kuģu, zvejas kuģu, jahtu un laivu kuģošanas drošību, kā arī uz navigācijas nodrošināšanu dažādās neparedzamās situācijās. Turklāt šodien bākas ir kļuvušas arī par unikālu kultūrvēsturisku mantojumu. RBP saimniecībā ir gan 65 metrus augstais Miķeļtornis – augstākā bāka Latvijā, gan Kolkas bākas komplekss un Mērsraga bākas tornis, kas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Pašreiz bākas tiek sakārtotas, lai varētu pildīt normatīvajos aktos noteiktās navigācijas līdzekļa funkcijas un tās nav pieejamas apmeklētājiem. Lai bākas varētu atvērt publikai, tām jāatbilst augstākām drošības prasībām. Tas prasa vēl papildus kapitālieguldījumus sakārtošanas un labiekārtošanas darbos. Rīgas brīvostas pārvalde plāno darbu pie bāku sakārtošanas turpināt un nākotnē izvērtēt iespēju no vēsturiskā mantojuma un tūrisma viedokļa interesantākās bākas atvērt apmeklētājiem.