03.11.2016.

Foto: A. Liepiņš

Kundziņsala ir ne tikai Rīgas ostas teritorija ar visstraujāko attīstību, bet, ar aptuveni 450 iedzīvotājiem, veido arī vienu no lielākajiem apdzīvotajiem rajoniem ostas robežās. Pēc Kundziņsalas iedzīvotāju iniciatīvas, un sadarbojoties ar iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala”, Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) plāno veikt nosusināšanas darbus Kundziņsalas dzīvojamā rajonā. Kundziņsalas iedzīvotāji ilgstoši ir sūdzējušies par gruntsūdeņu augsto līmeni, kas īpaši paaugstinās pavasaros, vai pēc ilgstošām lietavām, un rada plūdu situāciju. Pašreiz VSIA „Meliorprojekts” saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar RBP, izstrādā Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projektu,  kuru plānots pabeigt līdz 2016. gada beigām.

Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta gaitā paredzēts ne tikai izveidot meliorācijas sistēmu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai pēc lietus vai plūdiem, bet arī izbūvēt sūkņu staciju, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no apdzīvotajām teritorijām. Sūkņu stacijas izbūve paaugstinās arī vispārējo drošības līmeni ostas teritorijā un nodrošinās ostas gatavību ārkārtas situācijām.

Nosusināšanas projekta izstrādes gaitā lielu atbalstu sniedza iedzīvotāju biedrība “Kundziņsala”, kas palīdzēja veikt nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, caur kuru īpašumiem plānota meliorācijas trases izbūve. Sakarā ar to, ka daudzi no īpašniekiem nedzīvo Latvijā, bez biedrības iesaistīšanās, saskaņošana būtu ļoti ilga un apgrūtinoša. Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekts ir kārtējais labas sadarbības piemērs starp RBP un ostas apkaimes iedzīvotāju biedrībām. Tas apliecina, ka ar iedzīvotāju biedrību starpniecību ir iespējams veidot labu dialogu ar ostu apkaimju iedzīvotājiem un konstruktīvi sadarboties, lai uzlabotu dzīves vidi ostas teritorijā.