15.01.2016.

2015. gadā paralēli Krievu salas projekta īstenošanai, tika realizēti un uzsākti vairāki gan finansiāli, gan apjoma ziņā mazāki infrastruktūras projekti, kas nav salīdzināmi ar Krievu salas projekta mērogiem, taču to pienesums Rīgas brīvostas attīstībā un sabiedrības labklājībā ir vērā ņemams.

Šajā gadījuma runa ir par projektiem, kas uzsākti un realizēti saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras attīstību Rīgas brīvostas teritorijā. 2015. gadā ekspluatācijā tika nodots 560 m garais prettrokšņa žogs, kura galvenā funkcija ir uzlabot Kundziņsalas iedzīvotāju dzīves apstākļus. Šī projekta kopējās izmaksas sastādīja aptuveni 1,4 milj. EUR. Tāpat 2015. gadā, sadarbībā ar SIA “Rail Construction” uzsākti vērienīgi Kundziņsalas dzelzceļa rekonstrukcijas darbi, kurus plānots pabeigt šī gada pirmajā ceturksnī. Projekta kopējās izmaksas sastāda aptuveni 2,6 milj. EUR.

Lai gan biezā sniega sega ir nedaudz apgrūtinājusi projekta gaitu, Rīgas brīvostas atbildīgie dienesti šīs nedēļas laikā strādā 24 stundas diennaktī, lai nodrošinātu ne tikai konkrētā projekta realizāciju, bet arī nemitīgu autotransporta un vilcienu sastāvu kustību gan Kundziņsalā un Krievu salā, gan brīvostas teritorijā iekļautajā Rīnūžu daļā.