14.03.2020.

PAPILDINĀTS 14.03.2020 pl.20.30: Saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2020 rīkojumu no 17.03.2020 ir atcelti visi starptautiskie pasažieru pārvadājumi, tai skaitā, arī pasažieru prāmju satiksme maršrutā Rīga - Stokholma. Saziņai un papildus informācijai: Tallink Latvija, tālr.67099700 vai rakstot uz booking [at] tallink.lv. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu Covid - 19 tālāku iespējamu izplatību, Rīgas brīvostā tiek ieviesti sekojoši drošības pasākumi: 

  • Visu Rīgas brīvostā ienākošo kravas kuģu aģentiem, pirms ienākšanas ostā, Rīgas ostas kapteiņdienestam jāsniedz precīzas ziņas par kuģa apkalpes sastāvu un visu apkalpes locekļu veselības stāvokli.  
  • Rīgas brīvostā ienākušo ārvalstu karoga kuģu komandām ir aizliegts nokāpt krastā, izņemot atsevišķi saskaņojamus gadījumus, kad tas nepieciešams normālas kuģa ekspluatācijas nodrošināšanai.
  • Visas darbības, saistītas ar kravu apriti un kuģa apkalpošanu, veicamas maksimāli samazinot personu fizisko saskarsmi.
  • Preču un kravu plūsma ar autotransportu Rīgas brīvostā tiek nodrošināta, vienlaikus līdz minimumam samazinot personu fizisku saskarsmi iebraukšanas kontrolpunktos. Caurlaižu izsniegšana un apmeklētāju reģistrācija notiek elektroniskā vidē.
  • Ieviestas iekšējās procedūras un izmaiņas Rīgas brīvostas kapteiņdienesta darba organizācijā, lai pēc iespējas minimizētu maiņās iesaistīto darbinieku fizisku saskarsmi, kā arī kontaktus ar ienākošo kuģu apkalpēm. Loči un citi ostas darbinieki, kuri savu darba pienākumu dēļ nevar izvairīties no tikšanās ar kuģu apkalpes locekļiem, tiek apgādāti ar individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem.
  • No 14.03 līdz tālākiem rīkojumiem tiek aizliegta apmeklētāju ierašanās Ostas kapteiņa dienesta Kuģu satiksmes dienestā.
  • Tiek maksimāli ierobežota apmeklētāju pieņemšana un vizītes Rīgas brīvostas pārvaldes administratīvajā ēkā. Lūdzam visus, kam nepieciešams kārtot kādus jautājumus klātienē, iepriekš sazināties ar speciālistiem telefoniski vai e-pastā vai rakstot uz info [at] rop.lv.
  • Tiek samazināts klātienes apspriežu skaits,atceltas plašākas tikšanās, plānotie komandējumi, pārvaldes darbs tiks organizēts pēc iespējas izvērtējot iespēju strādāt attālinātā režīmā.