30.07.2018.

Šī gada 25. jūlija Rīgas brīvostas valdes sēdē tika nolemts iegādāties un uzstādīt divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas no kurām viena tiks izvietota jaunizbūvētā multifunkcionālā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, savukārt otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā. Iekārtas tiks uzstādītas un darbu sāks līdz šī gada oktobrim.

“Krievu salas termināļa attīstības projekta otrais posms tuvojas noslēgumam, un vairs nav aiz kalniem brīdis, kad akmeņogļu pārkraušana no Rīgas centram pietuvinātajām teritorijām tiks novirzīta uz jauno multifunkcionālo termināli Krievu salā. Rūpējoties par terminālim piegulošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, ir pieņemts lēmums par gaisa kvalitātes monitoringa staciju iegādi un uzstādīšanu. Papildu 23 metrus augstajam vēja žogam, kas pašlaik tiek izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē, šis solis nostiprinās pārliecību, ka terminālis atbilst visaugstākajam vides standartu prasībām,” norāda Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks.

Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, monitoringa staciju tehniskajām ierīcēm - putekļu analizatoriem – jāspēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un jānodrošina šīs frakcijas koncentrācijas gaisā mērījumi vienlaicīgi vismaz ar divām mērījumu metodēm un tām jāatbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem. Šīs stacijas darbosies tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi. Turklāt nepieciešamības gadījumā monitoringa stacijas ar iekārtām būs iespējams pārvietot arī uz citu atrašanās vietu.

Gaisa kvalitātes monitoringa staciju iegādes līgums, kas noslēgts atklāta iepirkuma konkursa rezultātā, paredz šo staciju piegādi, uzstādīšanu, gaisa kvalitātes nepārtrauktu mērījumu nodrošināšana un tehnisko apkalpošanu.

Lai atbrīvotu Rīgas pilsētas centru no ogļu kravām un pārvietotu ogļu pārkraušanu uz jauniem, ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotiem termināļiem Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. gadā uzsāka projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. 2015. gada 31. decembrī noslēdzās Krievu salas termināļa pamatinfrastruktūras izbūve, kuras ietvaros tika izveidotas 4 dziļūdens piestātnes (15,5m) ar kopējo garumu 1180 metri un nepieciešamā pievadceļu un inženiertehniskā infrastruktūra.

Paralēli 2017. gada septembrī Rīgas brīvostās pārvaldes uzsāktajiem papildu infrastruktūras būvdarbiem, stividori veic administratīvo un tehnoloģisko ēku izbūvi, kā arī uzstāda specializētās ogļu izkraušanas, smalcināšanas, transportēšanas un kuģos iekraušanas iekārtas.