19.01.2022.
Ostas locis

Lai arī pirmdien visā Latvijā un īpaši Rīgā un Pierīgas novados bija vērojama pēdējā laikā lielākā vētra, Rīgas ostai un ostā strādājošajiem uzņēmumiem vējš ievērojamus postījumus nav nodarījis un ostas darbība nav tikusi būtiski traucēta.

Apzinot vētras radītās sekas, Daugavgrīvas pludmalē konstatēti krasta nostiprinājuma bojājumi. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji dambi nereti izmanto piekļūšanai Daugavgrīvas molam, rūpēs par drošību, vētras radītie krasta līnijas izskalojumi šobrīd tiek norobežoti. Patlaban tiek veikta teritorijas tehniskā apsekošana, lai precizētu nepieciešamo darbu un izmaksu apjomu krasta nostiprinājuma konstrukcijas sakārtošanai. Rīgas brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un pagaidām neapmeklēt Daugavgrīvas molu.

Tāpāt Daugavgrīvas un Kundziņsalas teritorijā vairākās vietās lauztie koki krituši uz dzelzceļa sliežu ceļiem un prettrokšņu aizsargbarjerām. Sekas operatīvi likvidētas, nodrošinot dzelzceļa satiksmes netraucētu darbību.