02.08.2017.

Iesaistoties ERAF Interreg programmas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours)”, Rīgas brīvostas pārvalde plāno uzlabot Ķīpsalas jahtu ostas infrastruktūru. Projekta realizācijas mērķis ir Rīgas ostas konkurētspējas paaugstināšana burāšanas tūrisma un lielo burāšanas sacensību uzņemšanas jomā, kas sniegtu arī ieguldījumu Rīgas pilsētas tūrisma potenciāla paaugstināšanā. Rīgas brīvostas pārvalde ir parakstījusi Partnerības līgumu dalībai EST-LAT Harbours projektā un ostas valde ir apstiprinājusi RBP indikatīvā līdzfinansējuma piešķiršanu 67 tūkstošu EUR apmērā.

Plānotie infrastruktūras attīstības darbi Ķīpsalas jahtu ostā ietvers jaunu jahtu notekūdeņu savākšanas iekārtu iegādi, navigācijas zīmju infrastruktūras pilnveidošanu, peldošās platformas ar eliņu uzstādīšanu, kā arī peldošā viļņlauža ierīkošanu. Tāpat tiks izvietotas informatīvās zīmes, veikti uzlabojumi elektronisko sakaru pieejamībā un teritorijas apsardzē. Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai plānots izbūvēt divstāvīgu peldbūvi, kurā tiktu izvietoti tādi burātājiem būtiski pakalpojumi kā buru labošanas darbnīca, labierīcības un atpūtas telpas. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 446 tūkstoši EUR, no kurām 85% tiek finansēts no Eiropas struktūrfondu ERAF Interreg programmas līdzekļiem. 15 % ir RBP līdzfinansējums. Darbus Ķīpsalas jahtu ostā plānots uzsākt šovasar un pabeigt 36 mēnešu laikā.

ERAF Interreg programmas projekta EST-LAT Harbours mērķis ir attīstīt esošo jahtu ostu infrastruktūru Latvijā un Igaunijā, dažādojot un paplašinot ar burāšanu saistīto pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu būtisku jahtu ostās ienākošo jahtu skaita pieaugumu. EST-LAT Harbours projektā piedalās Igaunijas un Latvijas ostu pārvaldes un jahtu ostas.  Bez Rīgas brīvostas pārvaldes projektā no Latvijas puses ir iesaistījušās Liepājas SEZ pārvalde, Pāvilostas, Rojas, Engures, Jūrmalas, Skultes, Salacgrīvas un Mērsraga ostu pārvaldes, kā arī Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī un Mērsragā strādājošās jahtu ostas.

Rīgas ostas “Pilsētas jahtkluba” komandors Jānis Grīslis: “Rīgas brīvostas pārvaldes plānotie darbi Ķīpsalas jahtu ostā neapšaubāmi paaugstinās Rīgas ostas pievilcību burāšanas entuziastu, tūristu un burāšanas pasākumu organizatoru acīs. Taču galvenais ieguvums no projekta EST-LAT Harbours realizēšanas būs Latvijas piekrastes ostu tīkla kopējā attīstība. Jāņem vērā, ka, ceļojot ar buru laivu komforta režīmā, dienā nevar pieveikt vairāk nekā 30 jūras jūdzes pa ūdeni. Tātad burāšanas tūristu piesaistei gar piekrasti aptuveni ik pēc 50 km būtu jāatrodas jahtu ostai ar kvalitatīvu burātājiem pieejamu servisu. Pašreiz šāds jahtu ostu tīkls Latvijā nav attīstīts. Ar dažām kvalitatīvām jahtu piestātnēm Rīgā vai dažās citās jahtu ostās nav pietiekami, lai attīstītos nozare kopumā. Tādēļ projektu EST-LAT Harbours ar daudzu piekrastes jahtu ostu iesaistīšanos no Latvijas un Igaunijas es uzskatu par ļoti vērtīgu gan burāšanas tūrisma nozares attīstībai Latvijā, gan jahtu skaita pieaugumam Rīgas ostā.”