12.01.2001.

Pērn Rīgas brīvostā tika pārkrautas 13 351 700 tonnas kravu, kas ir par 11,2% vairāk nekā 1999.gadā.

Vislielākais kravu apjoma pieaugums bijis lejamkravām, kuru kopējais apgrozījums 2000.gadā bija 3 000 600 tonnas, kas ir par 27,1% vairāk nekā 1999.gadā. Rīgas ostā pērn pārkrauto beramkravu apjoms sasniedza 3 019 100 tonnas, kas ir par 15,3% vairāk nekā 1999.gadā. Savukārt ostā pārkrauto ģenerālkravu apjoms 2000.gadā sasniedza 7 332 000 tonnu, kas ir par 4,3% vairāk nekā 1999.gadā. No visām Rīgas ostā pārkrautajām kravām 11 650 000 tonnu tika nosūtītas, bet 1 701 700 tonnas kravu osta saņēma. Nosūtīto beramkravu apjoms pērn bija 2 549 200 tonnas, bet saņemto beramkravu apjoms sasniedza 469 900 tonnas. Ģenerālkravu, kas 2000.gadā tika nosūtītas no Rīgas ostas, apjoms bija 6 379 100 tonnas, savukārt saņemto ģenerālkravu apjoms bija 952 900 tonnas. Savukārt nosūtīto lejamkravu apjoms aizvadītajā gadā bija 2 721 700 tonnas, bet saņemto lejamkravu apjoms sasniedza 278 900 tonnas.