13.11.2015.

Pirmdien, 16.novembrī plkst.14.00 pilnsabiedrība “BMGS S” Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā svinīgā pasākumā nodos Latvijas valsts mūsdienu vēsturē vērienīgāko Rīgas brīvostas infrastruktūras objektu, kas tapis projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” ietvaros.

Šis projekts ir viens no lielākajiem infrastruktūras objektiem Latvijā, kura realizācijā ieguldīti 133,65 miljoni eiro. No tiem ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) - 56,46 miljonu eiro apmērā. 

Krievu salā izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru un 15,5 metru dziļumu pie piestātnēm, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 miljonu tonnu beramkravu gadā.

Projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” ieviešana tika uzsākta 2006. gadā. Deviņu gadu laikā ir gan veikts ietekmes uz vidi novērtējums, gan izstrādāts tehniskais projekts, gan piesaistīts ES finansējums, kā arī veikti praktiskie būvniecības darbi. 

Vietā, kuru vēl pirms dažiem gadiem varēja saukt par degradētu teritoriju, izveidotas labākajai pasaules ostu praksei atbilstošas dziļūdens piestātnes un moderna infrastruktūra. Projekta īstenošanā lielu darbu ir ieguldījuši faktiski visi Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un ģenerāluzņēmējs - pilnsabiedrība "BMGS S".

Līdz ar objekta būvniecības pabeigšanu ir pavērts ceļš turpmākai projekta mērķu sasniegšanai, novēršot ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošinot ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

Aptuveni 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma tiks pārvietoti no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uz tām piemērotāku teritoriju. Tiks arī līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvos Rīgas centru no ostas terminālu saimnieciskās darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu putekļiem. 

Mediju pārstāvjiem tiks nodrošināts autotransports, ierašanās 16.novembrī plkst. 13.00 O.Kalpaka bulvārī 12. 

Ieguldījums tavā nākotnē