25.10.2022.

Projekta “Austrumlatvijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS) ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde ir veikusi ieguldījumus Matrožu ielas jahtu ostā, kuras apsaimniekotāja ir biedrība “Latvian Sailing Team”. Aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Forston” par līguma summu 128 918,19 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzstādītais jahtu ostas aprīkojums ietver esošā viļņlauža pagarināšanu un jauna viļņlauža izbūvi, kā arī papildaprīkojuma uzstādīšanu (tauvošanas pirksti, elektrības un ūdensapgādes pjedestāli un navigācijas bojas).

EASTBALTIC HARBOURS projekta ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde plāno ieguldījumus arī Ķīpsalas jahtu ostā, kuras apsaimniekotāja ir biedrība “Pilsētas Jahtklubs”.

Projekta kopējais budžets Rīgas brīvostas pārvaldei ir 243 918,19 EUR, tai skaitā ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas līdzfinansējums 206 975,00 EUR.

 

asdf


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010