12.08.2021.
Kundziņsalas nosusināšana

Šovasar aktīvi norit Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta noslēguma būvdarbi. Kundziņsalas iedzīvotāji ilgstoši ir sūdzējušies par gruntsūdeņu augsto līmeni, kas īpaši paaugstinās pavasaros vai pēc ilgstošām lietavām un rada plūdu situāciju. Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta gaitā ir paredzēts ne tikai izveidot meliorācijas sistēmu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai pēc lietus vai plūdiem, bet arī izbūvēt sūkņu staciju, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no apdzīvotajām teritorijām. Sūkņu stacijas izbūve paaugstinās arī vispārējo drošības līmeni ostas teritorijā un nodrošinās ostas gatavību ārkārtas situācijām. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šī gada oktobra beigām.

Kundziņsala ar aptuveni 450 iedzīvotājiem ir arī viens no apdzīvotākajiem rajoniem ostā, tāpēc Rīgas brīvostas pārvalde īpašu uzmanību velta tam, lai ostas uzņēmumu izaugsme un infrastruktūras modernizācija būtu integrēta un līdzsvarota ar vides un konkrētās apkaimes kopējo attīstību.

Kundziņsala pēdējos gados veidojas par aktīvu kravu noliktavu un loģistikas centru, specializējoties galvenokārt konteinerkravu apkalpošanā. Kundziņsalā šobrīd tiek pārkrauts ~ 21% no visa kravu apgrozījuma Rīgas ostā.

“Ostas un iedzīvotāju līdzāspastāvēšanas stūrakmens ir savstarpēja sapratne un pastāvīgs dialogs. Ir svarīgi, lai, līdztekus ostas attīstībai, nezaudētu arī tās tuvumā esošajās apkaimēs dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi”, uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps. “Gadu gaitā Rīgas brīvostas pārvalde gan Kundziņsalā, gan arī citās ostas apkaimēs ir īstenojusi dažādus teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas projektus. Kundziņsalā ir uzbūvēts arī komplekss sporta laukums, izveidota pludmale, arī dzelzceļš no dzīvojamā rajona ir norobežots ar prettrokšņa sienu”, stāsta V.Zeps.

Nosusināšanas projekta izstrādes gaitā lielu atbalstu sniedza iedzīvotāju biedrība “Kundziņsala”, kas palīdzēja veikt nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru īpašumos plānota meliorācijas trases izbūve. Sakarā ar to, ka daudzi īpašnieki nedzīvo Latvijā, bez biedrības iesaistīšanās saskaņošana būtu ļoti ilga un apgrūtinoša. Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekts ir kārtējais labas sadarbības piemērs starp Rīgas brīvostas pārvaldi un ostas apkaimes iedzīvotāju biedrībām. Tas apliecina, ka ar iedzīvotāju biedrību starpniecību ir iespējams veidot labu dialogu ar ostu apkaimju iedzīvotājiem un konstruktīvi sadarboties, lai uzlabotu dzīves vidi ostas teritorijā.

Nosusināšanas darbus veic SIA “BUILDIMPEKS”, kas izvēlēts atklātas iepirkumu procedūras rezultātā. Darbu izmaksas 448 121,17 EUR bez PVN.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010