19.07.2022.
KD

Jūlija sākumā Rīgas brīvostas valdes sēdē apstiprināts Rīgas brīvostas pārvaldes Gada pārskats par 2021. gadu. Par spīti pandēmijas radīto seku ietekmei uz globālo ekonomiku un transporta sektoru kopumā, Rīgas brīvosta aizvadītajā gadā strādājusi ar pozitīvu finanšu rezultātu.

“Esmu gandarīts, ka šajā trauksmainajā, nozarei sarežģītajā laikā spējām noturēt Rīgas ostas finanšu stabilitāti. Saskaņā ar auditētā finanšu pārskata datiem, 2021. gadā Rīgas ostas ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām veidoja 2,26 miljonus eiro, kas liecina par saimniecisku finanšu plānošanu”, informē valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps. “Esam spējuši sabalansēt izdevumus ar nepieciešamību investēt ostas tālākā attīstībā - gan ostas infrastruktūras uzlabošanā, gan ostas procesu digitalizācijā. Tā piemēram, šobrīd aktīvi turpinās darbs pie ostas industrializācijas, jauna saules enerģijas parka attīstības, kā arī vairākiem ārvalstu investīciju projektiem”, turpina V.Zeps.

2021. gadā Rīgas brīvostas pārvalde investējusi ostas infrastruktūras attīstībā 11,7 miljoni eiro. Ikgadējā iemaksa Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā sasniedz 2,5 miljonus eiro. Tā atbilstoši Likumā par ostām noteiktajam izmantojama ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai.

Kopumā 2021. gadā Rīgas ostā apstrādātas 21,5 milj.t kravu, kas par 2,2 milj.t jeb 9,8% atpaliek no 2020. gada rādītāja. Tam par iemeslu bija pandēmijas radītā ietekme uz visu tranzīta sektoru, kā arī būtisks energoresursu kravu kritums – ogļu un naftas produktu kravas saruka par 2,1 milj. tonnām. Pēdējā gada ceturksnī, ņemot vērā energoresursu cenu straujo pieaugumu visā pasaulē, šajā grupā kravu aprite atjaunojās, līdz ar to pozitīvi ietekmējot kopējos ostas rādītājus. Savukārt pārējo kravu kopapjoms, kas veido 18,2 milj.t, aizvadītajā gadā ir saglabājies 2020. gada līmenī.

2021. gadā Rīgas brīvostā strādāja 220 komercdabiedrības, – kravu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļi, ražošanas, kuģu būves un remonta kompānijas, kuģu aģentēšanas, apgādes, bunkurēšanas  un citu ostas pakalpojumu sniedzēji - kopā nodrošinot darba vietas vairāk nekā 4000 cilvēkiem.

2021. gadā Rīgas ostas uzņēmumi Latvijas ekonomikā ienesa ap 230 miljonus eiro. Saskaņā ar domnīcas CERTUS pētījumu katra Rīgas ostā pārkrautā kravu tonna nodrošina 10,7 eiro pienesumu Latvijas IKP

Rīgas brīvostas ieņēmumi pērn bija 34,26 miljonus eiro, kas bija par 9% mazāk nekā gadu iepriekš.