22.05.2019.

Kundziņsala ir ne vien Rīgas ostas teritorija ar visstraujāko attīstību, bet arī viena no lielākajām ostas apkaimēm ar 450 iedzīvotājiem. “Kundziņsala šobrīd ir kļuvusi par vienu no centrālajām Rīgas brīvostas attīstības teritorijām”, norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Kundziņsalā atrodas Rīgas ostas lielākais konteineru terminālis – “Baltic Container Terminal” un tā tuvumā izvietojušies vairāki ar konteineru loģistiku saistīti uzņēmumi. Tāpat Kundziņsalā darbojas jaunākie un modernākie Rīgas ostas beramkravu termināļi – “Riga Bulk Terminal” un “Riga Fertilizer Terminal”, kā arī modernākā augstplauktu noliktava Baltijā – “TFS Trans”. Ostas plānos ir vēl vairāku jaunu loģistikas uzņēmumu būvniecība šajā teritorijā.

Atbilstoši straujai ostas termināļu attīstībai, Rīgas brīvostas pārvaldei jānodrošina arī nepieciešamā ostas infrastruktūra. Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros plānots izbūvēt satiksmes pārvadu – tiltu pāri Sarkandaugavas attekai, savienojot Tvaika ielu ar Kundziņsalu. “Satiksmes pārvada izbūve tiek plānota ar mērķi atvieglot un optimizēt kravas transporta kustību uz un no Kundziņsalas. Tā kā Kundziņsalā strauji attīstās tieši konteineru loģistika, tad laba autoceļu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga, jo lielākā daļa konteineru vēl joprojām tiek pārvadāta ar kravas autotransportu,” skaidro A.Zeltiņš. 

Pēc Kundziņsalas iedzīvotāju iniciatīvas, un, konstruktīvi sadarbojoties ar biedrību “Kundziņsala”, Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākuši būvniecības darbus Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta realizācijai. Projekta mērķis ir, mazinot ostas industriālās darbības radītās sekas, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Darbus plānots paveikt līdz šī gada rudenim. Projekta ietvaros paredzēts izveidot meliorācijas sistēmu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un izbūvēt sūkņu staciju, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no apdzīvotajām teritorijām. 

Projekta izstrādes un realizācijas gaitā lielu atbalstu sniedz iedzīvotāju biedrība “Kundziņsala”. Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekts ir kārtējais labas sadarbības piemērs starp Rīgas brīvostas pārvaldi un ostas apkaimes iedzīvotāju biedrībām. Stāsta biedrības “Kundziņsala” valdes loceklis Māris Jansons: “Tiklīdz uzlabojās komunikācija, parādījās arī konkrēta sadarbība. Izskatās, ka nosusināšanas projektu Rīgas brīvostas pārvalde veic ar pilnu atbildību un rezultāts būs labs. Nekas neliecina par to, ka darbi tiktu darīti tikai ķeksīša pēc.”