14.04.2016.

2016. gada aprīļa sākumā Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi pēdējo  līdzfinansējuma maksājumu no Kohēzijas fonda projektā Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra. Kā vēstī projekta vadības vienības eksperti, projekts ne tikai ir realizēts pilnā apmērā un plānotajā termiņā, bet tā realizācijā ietaupītas projekta attiecināmās izmaksas par kopējo summu 10,6 miljonu EUR.

Sākotnēji projektā un līgumā tika noteiktas 133,65 milj. EUR lielas izmaksas. No tām ES Kohēzijas fonda finansējums bija 77,19 miljonu EUR, Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) 56, 46 miljonu EUR. Tomēr pateicoties Rīgas brīvostas pārvaldes speciālistu un projekta vadības vienības sekmīgajam darbam, projekta faktiskās izmaksas ir 123,620 milj. Turklāt jāatzīmē, ka 1,3 milj. EUR ir ietaupīti no EK piešķirtā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma.                          

Apjomīgākā infrastruktūras objekta Latvijas valsts mūsdienu vēsturē ieviešana tika uzsākta 2006. gadā ar mērķi novērst ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā. Projekta īstenošanas laikā ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, izstrādāts tehniskais projekts, piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kā arī pabeigti infrastruktūras būvdarbi. Vietā, kuru vēl pirms dažiem gadiem varējām saukt par degradētu teritoriju, izveidotas labākajai pasaules ostu praksei atbilstošas dziļūdens piestātnes un nepieciešamā infrastruktūra.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ