15.04.2016.

2015. gada 30. decembrī Rīgas Brīvostas pārvalde nodeva ekspluatācijā Krievu salas infrastruktūras objektu, kas ir apjomīgākais infrastruktūras objekts Latvijas valsts mūsdienu vēsturē.

 

Krievu salā izbūvētas četras universālas beramkravu piestātnes ar kopējo garumu 1180 m un dziļumu pie piestātnēm 15,5 m ar iespēju perspektīvā padziļināt līdz 17 m, kā arī pieslēguma piestātne 249 m garumā ar mainīgu dziļumu no 15,5 m līdz 12,5 m.

Projekta ietvaros ir izbūvēts Krievu salas dzelzceļa parks ar pievedceļiem 11,06 km, iekšējie autoceļi un pievedceļi Krievu salai 5,27 km, ūdensvadu un kanalizāciju tīkli ar sūknētavām 17 935 m kopgarumā, vidēja sprieguma, zemsprieguma un vājstrāvas tīkli Krievu salas teritorijā un ārpus tās 89 034 m kopgarumā, kā arī augsta un vidēja spiediena gāzes apgādes tikli 1 699 m garumā.

Šobrīd stividori SIA “STREK’ un SIA “Riga Coal Terminal” strādā pie savu tehnoloģisko projektu izstrādes. Projekti skiču stadijā ir iesniegti Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai. Norisinās darbs pie teritoriju putekļu žoga projekta izstrādes iepirkuma sagatavošanas, kā arī papildus infrastruktūras objektu projektēšana, lai 2018. gada beigās šajā teritorijā varētu uzsākt kravu pārkraušanu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ