17.02.2023.
Jaunmīlgrāvja ostas kompānija

Lai uzlabotu kravu apstrādes ātrumu un energoefektivitāti, Rīgas ostas uzņēmums SIA Jaunmīlgrāvja ostas kompānija projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” ietvaros iegādājusies jaunu ar elektrodzinēju darbināmu mobilo celtni. Jaunais kraušanas risinājums paredz ieviest speciālu kravu apstrādes sistēmu, kas ietver integrētu un automatizētu svēršanas procesu un digitalizētu pārkraušanu un uzglabāšanu.

Projekts tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma atbalstu atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 1,3 miljoni EUR, no kurām kā atbalsta finansējums ir 583,8 tūkstoši EUR. Projektu plānots ieviest līdz 2024. gada pavasarim.

“Augot nepieciešamībai paaugstināt termināļa energoefektivitāti, mēs nopietni izvērtējām arī klientu vajadzības un pieprasījumu pēc jaunām tehnoloģijām. Šī projekta ieviešanas rezultātā klienti saņems labāku pakalpojumu un ietaupīs izmaksas, savukārt terminālis optimizēs kravu kraušanas procesu, vienlaikus kļūstot energoefektīvāks un videi draudzīgāks. Pēc mūsu aprēķiniem jaunais mobilais celtnis ļaus samazināt CO2 emisijas par 85%, turklāt tas ļaus apkalpot lielāka izmēra kuģus un pārkraut smagākas kravas. Ieviešot digitalizētu kraušanas sistēmu, paaugstināsies arī klientu transporta efektivitāte, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu un izvairoties no kravas transportlīdzekļu svara pārsniegumiem,” ieguvumus no projekta realizācijas uzskaita Jaunmīlgrāvja ostas kompānija valdes loceklis Sergejs Piskunovs.

“No Rīgas brīvostas pārvaldes puses esam uzņēmuši strauju kursu uz ostas digitālo transformāciju. Mēs skaidri apzināmies, ka gan ostas biznesa konkurētspēja, gan tās drošība, ilgtspēja un zaļo mērķu sasniegšana nav iespējama bez digitalizācijas, inovācijas un viedo risinājumu ieviešanas. Tāpēc esam gandarīti par ikvienu Rīgas ostas termināli, kas investē viedos un energoefektīvos risinājumos,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Jaunmīlgrāvja ostas kompānija ir pieskaitāma ostas lielākajiem stividoru uzņēmumiem. Pēc pārkrauto kravu apjoma 2022. gadā tā ierindojās 7. vietā starp visiem ostas stividoriem, bet mežsaimniecības kravu segmentā bija otrais lielākais uzņēmums. Kravu apjoms terminālī stabili pieaug, un 2022. gadā tas sasniedza 0,8 miljonus tonnu, kas ir vēsturiski augstākais termināļa gada apgrozījums.

“Mūsu mērķis ir ar pašu spēkiem un līdzekļiem radīt modernu un konkurētspējīgu ostas termināli. Pēdējo gadu laikā esam veikuši būtiskas investīcijas piestātņu rekonstrukcijā, iekārtu modernizācijā un termināļa infrastruktūras sakārtošanā. Pateicoties pārdomātai investīciju stratēģijai, racionālai kravu un pienākošo kuģu plānošanai, kā arī sekmīgai sadarbībai ar klientiem, spējam audzēt pārkrauto kravu apjomus no gada uz gadu,” tā Sergejs Piskunovs.

ES Horizon Europe programma mērķēta uz Eiropas integritātes stiprināšanu, klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšanu, atbalstot zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu, Eiropas rūpniecības konkurētspēju, Eiropas mēroga inovācijas un stiprinot Eiropas pētniecības telpu.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010