20.09.2021.
Baltic seas

Šodien, 20.septembrī, Rīgā iesākusies trešā starptautiskā Baltijas jūru konference “BALTIC SEAS CONFERENCE - EDITION III Baltic Sea as a future energy crossroad: Port, Shipping & Geopolitics’ Perspectives”, kas vienkopus pulcējusi ostu nozares profesionāļus un vadošos ekspertus no vairāk nekā 10 valstīm, lai kopīgu spriestu un diskutētu par mūsdienu enerģētikas, jūrniecības un ostu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem.

Atklājot konferenci, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps klātesošajiem uzsvēra starptautiskās sadarbības lomu starp Eiropas ostām, kopīgi risinot globāla rakstura izaicinājumus, tā arī dodot savu ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā un transporta ķēžu ilgtspējas nodrošināšanā. “Mūs visus vieno Baltijas jūra un līdzīga dienaskārtība – kā kļūt viedākiem, zaļākiem, kā sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus un padarītu dzīvi ap Baltijas jūru arvien labāku”, tā Viesturs Zeps.

“Eiropas Savienības ostu kopienām ir viss potenciāls kļūt par īstiem digitalizācijas centriem, kur visas iesaistītās puses apkopo datus digitālās platformās, ļaujot izveidot daudz efektīvākas un drošākas loģistikas ķēdes un savienot nozari”, savā uzrunā uzsvēra Viesturs Zeps, atzīmējot “smart port” jeb “gudrās ostas” koncepta nozīmi mūsdienu ostu darbībā, kas var palīdzēt risināt četrus būtiskus ostu darba pamatuzdevumus – rūpes par aizsardzību, drošību, efektivitāti un vides aizsardzību.

Konference “BALTIC SEAS CONFERENCE - EDITION III Baltic Sea as a future energy crossroad: Port, Shipping & Geopolitics’ Perspectives” tiek rīkota Rīgas brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Francijas vēstniecību Latvijā, Francijas vēstniecību Lietuvā un Le Havras universitāti konferenci. Konference notiek Rīgas brīvostas pārvaldes telpās.


Papildus informācija medijiem:

Liene Ozola
Liene Ozola
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  • Liene.Ozola [at] rop.lv, +371 670 308 53
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvija, LV-1010