17.08.2022.
KS

Pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma šonedēļ ir uzsākti Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma jeb BKRR dambja remontdarbi. Lai novērstu krasta līnijas tālāku eroziju, ar laukakmeņiem un granīta akmeņu krāvumiem paredzēts nostiprināt aptuveni 95 metru garu krasta līnijas posmu, tā turpinot jau 2020. gadā iesākto hidrobūves konstrukcijas atjaunošanas procesu.

Pagājušās ziemas vētru un jūras līmeņa celšanās ietekmē daļa Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma veco konstrukciju neizturēja slodzi un iebruka. Veicot teritorijas tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka krasta nostiprinājuma dambja, kas sastāv no smilts uzbēruma un dzelzsbetona plākšņu virsbūves, bojātajā posmā betona plāksnes vietām ir pilnībā sabrukušas, vietām tās iztrūkst, savukārt liela daļa no smilts uzbēruma ir izskalota. 

Pēc remontdarbu pabeigšanas, apzinoties, ka Rietumu mols ir iedzīvotāju iemīļota pastaigu vieta, uz dambja tiks izveidota arī nostiprināta taciņa cilvēku satiksmei.

Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma atjaunošanas darbus veiks SIA “ASFALTBŪVE”, kas izraudzīta atklātas iepirkuma procedūras rezultātā. Saskaņā ar līgumu remontdarbus plānots pabeigt līdz š.g. oktobra beigām. 
 
BKRR dambis kā krasta stiprināšanas būve celts 1997. gadā ar mērķi aizsargāt krasta līniju no erozijas.

Rīgas brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būvdarbu laikā stingri ievērot drošības noteikumus, neizmantot būvobjektu pastaigām un vērš uzmanību, ka nepiederošu personu atrašanās būvdarbu zonā ir aizliegta!