Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP 2022/3 Par Rīgas ostas zīmola identitātes izstrādi Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/45_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/10 Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgā (KASKO) un obligātā (OCTA) apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54A Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/2 Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54 Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Pārtraukta iepirkuma procedūra
30 Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa Eksporta ielā 3a remonts Procesā
29 Datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegāde Procesā
28 Automatizētu piekļuves kontrolieru izstrāde Procesā
RBP_2021/1A Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
RBP 2021/50A Kuģu vadības sistēmas VTS 9760 atbalsta pakalpojuma nodrošināšana Iepirkums noslēdzies
26 Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
27 8 (astoņu) kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Procesā
RBP_2021/53 Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
25 Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam Procesā
RBP 2021/4_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2021/3_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai Iepirkums noslēdzies
24 Kalendāru izgatavošana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/5A Elektroenerģijas iegāde Procesā
23 Iepirkuma procedūra "Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā" Procesā