Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP 2023/20 Lielformāta multifunkcionālās iekārtas iegāde Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/44 Rīgas brīvostas pārvaldes ieguldījumu projektā „Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” novērtējums Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/36A Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve Procesā
RBP_2023/37A Objekta “Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve” būvuzraudzība Procesā
2023/7 11 zemes vienību kadastrālā uzmērīšana reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemes vienības daļas plāna izgatavošana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Iepirkums noslēdzies
2023/6 Ūdensputnu ligzdošanas vietas ierīkošana Žurku salā 100m2 platībā Procesā
RBP 2023/35 Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Rīgas brīvostas teritorijā Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/16 Degvielas iegāde autotransportam un motormehānismiem, papildus nepieciešamo preču iegāde un auto mazgāšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2023/15 Automobiļu remonts un tehniskā apkope Iepirkums noslēdzies
RBP 2023/42 Kontroles punkta galvenās ēkas ar nojumi jaunbūve būvprojekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros Iepirkums noslēdzies
2023/5 17 zemes vienību kadastrālā uzmērīšana reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemes vienību daļu plānu izgatavošana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/29 Jūras grunts novietnes monitorings trīs gadu periodā Iepirkums noslēdzies
RBP 2023/36 Dzelzceļa pārbrauktuves Uriekstes ielā pārbūve Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2023/28 Trīs OPSIS DOAS monitoringa staciju apkalpošana, uzturēšana un GOS mērījumu veikšana trīs gadu periodā Pārtraukta iepirkuma procedūra
2023/4 Multifunkcionālas iekārtas piegāde Procesā
RBP_2023/17 Dabasgāzes iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2023/14 Kuģošanas līdzekļu noma Iepirkums noslēdzies
RBP_2023/30 Topogrāfijas izstrāde un topogrāfiskā izpēte Rīgas brīvostas teritorijā Iepirkums noslēdzies
RBP 2023/2 Rīgas brīvostas pārvaldes profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
RBP_2023/46 Plānotās infrastruktūras Kundziņsalas ziemeļu daļā tāmēšana Iepirkums noslēdzies