Identifikācijas numurs
RBP_2023/30
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Topogrāfijas izstrāde un topogrāfiskā izpēte Rīgas brīvostas teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/30) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 5. jūnijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 5. jūnijā, plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 71351810-4 Topogrāfiskie pakalpojumi (Topographical Services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/738367

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101171

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/101171

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle.
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/749414