Identifikācijas numurs
RBP 2023/58
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Sienas un galda kalendāru izgatavošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/58) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 17. oktobrim plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 17. oktobrī plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: CPV kods: 22458000-5 - Iespieddarbi pēc pasūtījuma (Bespoke printed matter).

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109271

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/109271  

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/757291

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Komercdarbības un klientu atbalsta nodaļas komercdarbības speciāliste Kristīne Kazāka
Kontakttālrunis
67030851
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Iepirkuma komisija paziņo, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā iepirkuma procedūrā “Sienas un galda kalendāru izgatavošana” (id. Nr.RBP_2023/58) piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic" (vienotais reģ. Nr. 40103766505). 13.11.2023. noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 8 883,50 EUR  (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 50 centi) bez PVN.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/761644