Identifikācijas numurs
RBP 2022/31
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitorings” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/31), var iesniegt līdz 2022. gada 22. marta plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/686717

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74770.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/74770

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides nodaļas vadītājs Vilis Avotiņš
Kontakttālrunis
67090762
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Saskaņā ar nolikuma 13.2. punktu, komisija noteica saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitoringa veikšanai 36 mēnešu periodā.

Latvijas Universitātes piedāvātā līgumcena 12 676,86 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 86 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. ir viszemākā, tādēļ iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitoringa veikšanu piešķirtas Latvijas Universitātei (vienotais reģistrācijas Nr. 90000076669).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/694905