Identifikācijas numurs
RBP 2023/9
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Rīgas brīvostas pārvaldes 2023., 2024. un 2025. gada finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzija” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/9 var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. oktobrim plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 10. oktobrī plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 79200000-6 Finanšu, revīzijas un nodokļu pakalpojumi (Accounting, auditing and fiscal services).

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108787.

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/108787  

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/756120

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Finanšu un grāmatvedības nodaļas Galvenā grāmatvede Santa Šveda
Kontakttālrunis
67030818
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/761677