Identifikācijas numurs
RBP 2022/39A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Piestātnes ZO-1 tauvošanas pāļa TP-2 aprīkošana ar papildus atvairierīcēm” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2022/39A), var iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnija plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/694671

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81756   

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/81756

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
IUB adrese
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
29378242
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punkts noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Ievērojot jaunatklātos apstākļus, kas var būtiski mainīt plānotās ieceres tehnisko risinājumu, un ir objektīvs pamatojums iepirkuma pārtraukšanai, ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, lai precizētu darba uzdevumu, atbilstoši tauvošanas pāļa TP-2 būvkonstrukcijas tehniskajam risinājumam.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/697842