Identifikācijas numurs
RBP 2021/54
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2021/54), var iesniegt līdz 2022. gada 7. februāra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/682126

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68341

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/68341

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
IUB adrese
Kontaktpersona
Jānis Šiliņš
Kontakttālrunis
67030815
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami labojumi. Ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 41. panta trešajā daļā noteikto, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, izņemot gadījumu, kad grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā, 2022. gada 24. janvārī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/682959