Identifikācijas numurs
RBP_2022/61
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai „Par tiesībām izīrēt slēgta tipa šautuvi un nodrošināt viena sertificēta šaušanas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/61), var iesniegt līdz 2022. gada 23. marta plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74830.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/74830

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Oskars Pavro
Kontakttālrunis
67090748
Saziņas e-pasts
oskars.pavro@rop.lv
Rezultāti

Iepirkuma komisija paziņo, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā iepirkuma procedūrā “Par tiesībām izīrēt slēgta tipa šautuvi un nodrošināt viena sertificēta šaušanas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām” (id. Nr.RBP_2022/61) piešķirtas SIA “WALTERS” (reģ.Nr.40003911292), saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 3780,00 EUR bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, tā piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmetam kopā ir viszemākā, kā arī pretendentam netika konstatēti nolikumā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi,