Identifikācijas numurs
RBP 2023/11
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā sarunu procedūrā „Par aizdevuma RBP projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" refinansēšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/11) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 28. aprīlim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 28. aprīlī, plkst. 10:00.

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kods: 66113000-5 Kredītu piešķiršanas pakalpojumi (Credit granting services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/730327

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97652

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/97652

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Finanšu departamenta direktore Agnese Mamaja.
Kontakttālrunis
67030814
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/742417