Identifikācijas numurs
RBP 2022/75_ES_ERAF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai, 2. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/75_ES_ERAF), var iesniegt līdz 2023. gada 3. februārim plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 3. februārī, plkst. 10:00.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/720828 

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 34515000-0 Peldošās konstrukcijas (Floating structures).

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kods: 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi (Engineering design services).

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94055

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/94055

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Projekta vadītājs Gatis Kristaps
Kontakttālrunis
29411258
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/728499