Identifikācijas numurs
RBP 2023/57A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/57A) (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) var iesniegt līdz 2024. gada 21. februārim plkst.9:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113909.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātam konkursam ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/113909. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Publikācija iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēhttps://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/ff5c5f6e-167f-4570-95d5-6708229dece1

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
+371 67030868
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ņemot vērā, ka visu pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz Rīgas brīvostas pārvaldei pieejamo finanšu līdzekļu apjomu iepirkumā paredzēto darbu veikšanai, pieņemts lēmums pārtraukt atklātu konkursu „Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/57A), neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Publikācija iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēhttps://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/217c1ea9-d51e-4182-9b73-54170505e725