Identifikācijas numurs
RBP 2023/57A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Procesā
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/57A) (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) var iesniegt līdz 2024. gada 21. februārim plkst.9:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113909.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātam konkursam ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/113909. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Publikācija iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēhttps://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/ff5c5f6e-167f-4570-95d5-6708229dece1

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
+371 67030868
Saziņas e-pasts