Identifikācijas numurs
RBP 2023/57
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Padziļināšanas darbu veikšana objekta „Piestātnes KS-34 pārbūve” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/57) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 31. oktobrī plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 45252124-3 Bagarēšanas un sūknēšanas darbi (Dredging and pumping works).

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109526

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/109526

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/759932

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
RBP Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans.
Kontakttālrunis
67030868
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Informācija par iepirkuma pārtraukšanas iemesliem: Nav saņemts neviens piedāvājums.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/761642