Identifikācijas numurs
RBP_2023/55A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Nekustamo īpašumu pārdošanas un īres/nomas starpniecības pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/55A) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023.gada 18.oktobrim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023.gada 18.oktobrī, plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 70300000-4 (Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kur pieejama informācija par iepirkuma dokumentiem un piedāvājumu iesniegšanas vietu: https://pvs.iub.gov.lv/show/757229

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Undīne Bitīte
Kontakttālrunis
67030836
Saziņas e-pasts