Identifikācijas numurs
RBP 2023/20A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā Rīgas brīvostas pārvaldes ieguldījumu projektā „Lielformāta multifunkcionālās iekārtas iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/20A) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 9. novembrim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 9. novembrī plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 30200000-1     Datoru iekārtas un piederumi. Computer equipment and supplies.

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110548.

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/110548.   

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  https://pvs.iub.gov.lv/show/760495

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju departamenta tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ņemot vērā, ka ir iesniegts tikai viens piedāvājums, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta četrpadsmitā daļā noteikto un atklātas iepirkuma procedūras nolikuma 14.4. punktu, iepirkums ir pārtraukts.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/761643