Identifikācijas numurs
RBP 2024/25
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Laivu ielaišanas vietas (slipa) izbūve Rīgas brīvostas teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2024/25) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2024. gada 2. aprīlim, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2024. gada 2. aprīlī, plkst. 10:00.

 

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45242000-5 Ūdens piekrastes atpūtas objektu būvniecība (Waterside leisure facilities construction work)

Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kodi:

  • 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi (Engineering design Services);
  • 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība (Supervision of project and documentation).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/762670

 

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118618

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/118618

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
IUB adrese
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
67030868
Saziņas e-pasts