Identifikācijas numurs
RBP 2022/21
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Kuģu satiksmes vadības sistēmas audits un konsultāciju atbalsts jaunas sistēmas iegādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/21), var iesniegt līdz 2022. gada 21. decembra plkst.10:00 pēc vietējā laika. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 72246000-1 Sistēmu konsultāciju pakalpojumi (Systems consultancy Services).

 

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  https://pvs.iub.gov.lv/show/717704  

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92608

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/92608

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vecākais speciālists Deniss Bičkovs
Kontakttālrunis
+371 28638193
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punkts noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Ievērojot, ka viszemākā piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz projekta realizācijai pieejamo finansējumu, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/721271