Identifikācijas numurs
RBP 2023/16
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Degvielas iegāde autotransportam un motormehānismiem, papildus nepieciešamo preču iegāde un auto mazgāšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/16) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 25. jūlijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 25. jūlijā, plkst. 10:00.

1. iepirkuma daļa “Degviela autotransportam un motormehānismiem”. Iepirkuma 1. daļas galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras kods: 09130000-9 Nafta un destilāti (Petroleum and distillates).

2. iepirkuma daļa “Automobiļu mazgāšanas un transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde” Iepirkuma 2. daļas galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras kods: 50112300-6 Automobiļu mazgāšanas un līdzīgi pakalpojumi (Car-washing and similar Services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  https://pvs.iub.gov.lv/show/745643

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104606  

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/104606

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Resursu pārvaldības nodaļas ostas autotransporta administrators-sagādnieks Jānis Šiliņš
Kontakttālrunis
20239999
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/754220

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/754222