Identifikācijas numurs
RBP 2023/38
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Procesā
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2023/38) (Project 101113544 — 22-LV-TM-MilMobRigaPort) var iesniegt līdz 2024. gada 26. februārim plkst.9:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102983

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātam konkursam ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/102983. . Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Publikācija iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēhttps://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/961216d1-afa3-4c3c-a936-efb8f7587e32

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
+371 67030858
Saziņas e-pasts