Identifikācijas numurs
RBP_2021/20
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts


Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai „Biotopu apsaimniekošana īpaši aizsargājamajā teritorijā „Krēmeri”” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/20), var iesniegt līdz 2021. gada 27. septembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62745 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/62745

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides nodaļas vadītājs Vilis Avotiņš
Kontakttālrunis
67090762
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Atklāta iepirkuma procedūra „Biotopu apsaimniekošana īpaši aizsargājamajā teritorijā „Krēmeri”” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/20) ir noslēgusies.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par biotopu apsaimniekošanu īpaši aizsargājamajā teritorijā „Krēmeri” ir piešķirtas pretendentam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Keiser Truck" (vienotais Reģ. Nr. 40103890156). 2021. gada 5. novembrī noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 3 862 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

IUB paziņojums par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/675270