Identifikācijas numurs
RBP_2020/52a
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.septembra plkst. 10.00 Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, darba dienās no 8:30 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 17:00 un 2020.gada 10.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais speciālists Pēteris Zaļūksnis
Kontakttālrunis
67082020
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ievērojot, ka pretendenta - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, tās piedāvātā līgumcena ir viszemākā, kā arī pretendentam nav konstatēti nolikumā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi, iepirkuma komisija ar 2020.gada 19.septembra lēmumu noteica, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā iepirkuma procedūrā “Fiksēto telefonu sakaru pakalpojuma nodrošināšana Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām” (id. Nr.RBP_2020/52a) piešķiramas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” (Reģ. Nr. 50003050931) saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu telefonijas risinājuma uzturēšanai 60 mēnešos 50 832,00 EUR (piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro) bez PVN.