Identifikācijas numurs
RBP_2021/45
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai "Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana” tehniskās dokumentācijas izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/45), var iesniegt līdz 2021. gada 19. jūlija plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59433

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/59433

Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030855
Saziņas e-pasts
info@rop.lv
Rezultāti

Saskaņā ar iepirkuma „Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana” tehniskās dokumentācijas izstrāde” (id. Nr. RBP_2021/45) nolikuma 13.2. punktu, iepirkuma komisija noteica saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Ievērojot, ka pretendenta - SIA “Reck” peidāvājums atbilda tehniskās specifikācijas un kvalifikācijas prasībām, piedāvātā līgumcena 10 475,00 EUR bez PVN ir viszemākā no iesniegto piedāvājumu līgumcenām, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “Reck” (vienotais Reģ. Nr. 40003500721).