Nr. Title Publikācijas datums Term Statuss Sort descending
8 Apkures sistēmas elementu nomaiņa RBP objektos Procesā
13 Par Virtuālās tūres izstrādi un integrāciju esošajā Rīgas Brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā Procesā
3 Datortehnikas rezerves daļas un materiāli Procesā
7 Par tiesībām veikt Rīgas brīvostas pārvaldei piederošo ēku tehnisko apsekošanu un atzinuma izstrādi Procesā
10 Pasažieru lifta tehniskā apkope Meldru ielā 5a, Rīgā Procesā
RBP_2021/48 Darba aizsardzības apģērbu iegāde Ostas policijas darbiniekiem Procesā
RBP_2020/52a Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP_2020/10 Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve Procesā
5 Interaktīvās kartes dizaina izstrāde Procesā
6 Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā Procesā
RBP_2020/5 Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.16, Nr.17, Nr.18 (inv.Nr.T2854) un pārmiju pārvedu Nr.19, Nr.21 (inv.Nr.T2854), Nr.16 (inv.Nr.T2854/4), Nr.18 (inv. Nr.T2854/5) pārbūve Procesā
9 Interaktīvās kartes dizaina izstrāde Procesā
11 Datus saturošu materiālu (dokumenti, datu nesēji, CD, audio, zīmogi un citi materiālie datu nesēji) iznīcināšanas pakalpojumu sniegšana RBP objektos: Kalpaka bulvārī 12, Meldru ielā 3c, Meldru ielā 5a Procesā
12 Akumulatoru bateriju piegāde un nomaiņa UPS iekārtai ELX060 – 20RB Rīgas brīvostas pārvaldei Kalpaka bulvārī 12, Rīgā Procesā
RBP_2020/4/A ED dambja nojaukšana Procesā
RBP_2020/7 Apgaismojuma attālinātās vadības sistēmas ierīkošana un esošo prožektoru nomaiņa pret LED tipa prožektoriem dz/c parkā „Kundziņsala” Procesā
RBP_2020/1234 TEST1 Procesā
RBP_2020/63 Padziļināšanas darbi Rīgas brīvostas akvatorijā Procesā
RBP_2021/1 Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
4 Rīgas brīvostas jahtu un mazizmēru kuģošanas līdzekļu piestātnes Nr. LK-1 fenderu stiprinājumu remonts Procesā