Meklēt

Pasaules ostas mudina pievērst uzmanību klimata izmaiņām.

Starptautiskā ostu asociācija (The International Association of Ports and Harbors - IAPH), kas š.g. 25. – 29. maijā pulcējās Dženovā, Itālijā tās 26. Pasaules ostu konferencē (26th World Ports Conference), vienprātīgi pieņēma "Rezolūciju par ostu klimata rīcību" (Resolution on Port Climate Action).

Kopš 2008. gada aprīļa, kad tās valde izlēma nekavējoties uzsākt rīcību pret klimata izmaiņām Dunkirkā (Dunkirk), IAPH ir turpinājusi aktīvi darboties kā virzītājspēks, lai mudinātu pasaules ostas samazināt siltumnīcas efekta gāzu izdalīšanos no ostu darbībām. IAPH ir uzņēmusies vadošo lomu, lai ieviestu Pasaules ostu klimata deklarāciju (World Ports Climate Declaration), kura pieņemta C40 pasaules ostu klimata konferencē (C40 World Ports Climate Conferences), kas norisionājās 2008. gada jūlijā. 2008. gada novembrī IAPH arī izveidoja Pasaules ostu klimata iniciatīvu (World Port Climate Initiative – WPCI) kā globālo platformu pasaules ostām, kur efektīvi adresēt klimata izmaiņu jautājumus.

Ar šo rezolūciju Dženovā IAPH aicina ostas visā pasaulē, gan tās, kas ir organizācijas biedri, gan tās, kas nav, adresēt klimata izmaiņu jautājumu integrētā un inovatīvā veidā, aktīvi piedaloties WPCI, kur jau šobrīd darbojās dažādi ar klimatu saistīti projekti. WPCI pirmo forumu tika nolemts organizēt 2009. gada novembrī Hamburgā, kur ostas iepazīsies ar labākajām rīcības praksēm saistībā ar klimata izmaiņām, ko ir apguvušas citas pasaules ostas, un diskutēs aizsākto projektu tālāko progresu, kā arī pētīs jaunu daudzsološākos projektus.

IAPH arī uzdeva savai Ostu plānošanas un attīstības komitejai uzsākt nepieciešamos pētījumus un nodrošināt savu palīdzību, jo ar pasākumiem, kas samazinās siltumnīcas efekta gāžu izplūdi vien nebūs pietiekami, un ostām ir jāgatavojas dažādiem efektiem, kas rodas klimata izmaiņu ietekmē, piemēram, jūras līmeņa pacelšanās, gaisa temperatūras paaugstināšanās, bieži ārkārtēji laika un jūras apstākļi (piem., vētras). Gan esošajai, gan arī nākotnē plānotajai ostu infrastruktūria ir jāņem vērā šādi klimata izmaiņu efekti ilgtermiņā.

IAPH arī uzstāja, ka veiksmīgas darbības nodrošināšanai saistībā ar klimata izmaiņām, ir nepieciešams, ka ostas uzņemas vadošo lomu, lai koordinētu visas ostas sabiedrībā iesaistītās puses un nodrošinātu visu iespējamo sadarbību ar visu transporta veidu kompānijām un ieinteresētajām pusēm, tādām kā kuģošanas līnijās, terminālu operatori, ostas lietotāji un iedzīvotāji. IAPH izteica stipru vēlēšanos, lai starptautiskā kopiena strādātu kopā ar mērķi 2009. gada decembrī Apvienoto nāciju Klimata izmaiņu konferencē 2009 (United Nations Climate Change Conference 2009) izveidot jaunu efektīvu starptautisko režīmu aktivitātēm saistītām ar klimata izmaiņām.

Pilns rezolūcijas teksts ir pievienots.

Rezolūciju par ostu klimata rīcību pieņemta 2009. gada 28. maijā 26. IAPH Pasaules ostu konferencē Dženovā, Itālijā

Ņemot vērā to, ka IAPH, sekojot tās valdes pieņemtajai rezolūcijai Dunkirkā 2008. gada aprīlī, ieņem nozīmīgu lomu kā virzītājspēks, lai mudinātu pasaules ostas uzsākt efektīvu rīcību, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzu izdalīšanos no ar ostu saistītām aktivitātēm, un uzņēmās vadošo lomu, lai ieviestu Pasaules ostu klimata deklarāciju (World Ports Climate Declaration), kura pieņemta C40 pasaules ostu klimata konferencē (C40 World Ports Climate Conferences), kas norisinājās 2008. gada jūlijā Roterdamā;

Ņemot vērā to, ka tā visa rezultātā 2008. gada novembrī IAPH izveidoja Pasaules ostu klimata iniciatīvu (World Port Climate Initiative – WPCI) kā globālo platformu pasaules ostām, lai palielinātu to saprašanu par ar klimatu saistīto izmaiņu rīcības nepieciešamību, iniciētu pētījumus, stratēģijas un darbību un apmainītos ar uzskatiem un informāciju par to, kā samazināt siltumnīcas efekta gāzu izdalīšanos un uzlabota gaisa kvalitāti, un kur jau pašlaik norisinās dažādi WPCI projekti.

Ņemot vērtā to, ka IAPH uzskata, ka ar pieņemtajiem mēriem siltumnīcas efekta gāzu izplūdes samazināšanai vien ir par maz un ostām ir jāgatavojas dažāda veida klimata izmaiņu konsekvencēm, piemēram, jūras līmeņa pacelšanās, gaisa temperatūras pieaugums un bieži ārkārtēji laika un jūras apstākļi, piemēram, viesuļvētras un lieli viļņi, kā rezultātā gan esošajām, gan nākotnē plānotajām ostu infrastruktūrām šī klimata izmaiņu ietekme ir jāņem vērā;

Ņemot vērā to, ka pasaules kopiena tiksies 2009. gada decembrī Dānijā Apvienoto nāciju klimata izmaiņu konferencē 2009 (COP 15: Iesaistīto konference pušu 15. sanāksme), lai diskutētu un nolemtu par jauno starptautisko režīmu cīņai pret klimata izmaiņām, kas aizvietotu Kioto protokolu;

Dalībnieki, saņemot pienācīgu atbalstu priekšlikumam, nolēma, ka: 1. Pasaules ostām jāadresē klimata izmaiņu problēma integrētā un inovatīvā veidā, aktīvi piedaloties WPCI, ko uzraudzīt un vadīt ir uzdots IAPH Ostu apkārtējās vides komitejai. 2. Ostām efektīvi ir jāgatavojas klimata izmaiņu ietekmei, lai nodrošinātu to lomu kā globālās loģistikas sistēmas centrālais punkts, saistībā ar ko IAPH Ostu plānošanas un attīstības komitejai ir uzdots veikt nepieciešamos pētījumus un nodrošināt atbalstu. 3. Apzinoties to, cik ļoti ir nepieciešama vienota pieeja rīcībai pret klimata izmaiņām, ostām ir jāuzņemas vadošā loma, lai koordinētu visas ostas sabiedrībā iesaistītās puses un nodrošinātu visu iespējamo sadarbību ar visiem transporta veidiem un ieinteresētajām pusēm, kā, piemēram, kuģošanas līnijām, kuģošanas operatoriem, ostu lietotājiem un iedzīvotājiem. 4. Asociācijai ir produktīvi jāpiedalās COP15 konferencē un jāsekmē jauna un efektīva starptautiskā režīma izveide aktivitātēm, kas saistītas ar klimata izmaiņām, kā arī jānodrošina tā gluda ieviešana.

Par IAPH: Starptautiskā ostu asociācija (IAPH) ir globāla pasaules ostu apvienība. Tā tika nodibināta 1955. gadā kā starptautiska nevalstiskā organizācija, un pašlaik tajā ir pārstāvētas vairāk kā 200 ostu un apmēram 140 ar ostām saistītu uzņēmumu un institūtu apmēram 90 pasaules valstīs. Dalības ostas visas kopā apkalpo 90% no visas pasaules konteineru satiksmes un vairāk kā 60% pasaules jūras tirdzniecības. Caur Tehniskajām komitejām IAPH apskata un iesaistās plašā lokā dažādu aktuālu jautājumu, kas saistīti ar pasaules ostu industriju. Saņēmusi konsultatīvo NVO statusu no Apvienoto Nāciju aģentūrām, IAPH ieņem nozīmīgu lomu starptautisko struktūru/ietvaru attīstībā globālos jautājumos, kas saistīti ar jūras un tirdzniecības aktivitāti. Uzdot jautājumus un saņemt papildus informāciju jūs varat kontaktējoties caur Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot mums pa tel. +81-3-5403-2770.