Meklēt

Rīgas ostā izmēģina Latvijā radītu reālā laika ostu hidrodinamisko modeli

Foto: Juris Seņņikovs

Kopš aprīļa Rīgas ostā tiek izmēģināta brīvpieejas prognožu sistēma, kas reālā laikā attēlo straumes, viļņus un ūdens līmeņus, kā arī monitorē to attīstību ostas akvatorijā. Sistēmas neredzamā daļa ietver prognožu ražošanu – datu nepārtrauktu savākšanu un hidrodinamikas matemātisko modeļu darbināšanu īpašās datorprogrammās.

Sistēma radīta Latvijā, tās veidotāji, SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” (PAIC), vairāku gadu garumā pētījuši viļņus, straumes, sanešu pārvietošanos un kuģu ceļu piesērēšanu Latvijas ostās, konsultējot gan ostas, gan hidrobūvju un jūras ceļu projektētājus.

Rīgas osta ir pirmā un pagaidām vienīgā, kurā jaunā sistēma darbojas, kopš aprīļa tā ikvienam interesentam pieejama arī tīmekļa platformā - water.lv/HywasPort/RigasOsta.

Rīgas brīvostas Kuģu satiksmes vadības centrs, kas ik dienu pieņem dažādus ar kuģošanas drošību un ostas darba organizēšanu saistītus lēmumus, hidrodinamisko modeli vērtē kā noderīgu.

“Sistēmas sniegtā informācija ļauj ātri novērtēt vēja, viļņu, straumes un ūdens līmeni, kā arī īsā laikā prognozēt to izmaiņas. Tādējādi papildu jau esošajiem ostā uzstādītajiem straumes un vēja virziena sensoriem, mūsu rīcībā ir vēl viens reālā laika datu ieguves rīks, kas palīdz plānot ostas darbu, kā arī atsevišķās situācijās var būt atbalsts lēmumu pieņemšanas procesā”, saka ostas kapteinis Arnis Šmits.

Rīgas osta izvietota Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā, ostas akvatorija aizņem 4 386 ha. Rīgas ostai, kā izteiktai upes ostai, ir sava specifika - tajā nav cikliskas un paredzamas plūdmaiņas vai ūdens līmeņa izmaiņas. Rīgas ostā ūdens līmeņa izmaiņas ir neregulāras, galvenokārt atkarīgas no vēja virziena un ātruma. Savukārt straume Daugavā - atkarīga galvenokārt no HES darbības intensitātes.